*خط تراز لیزری لایکا مدل:L2P5   دارای 2 خط قائم و افق و 5 نقطه   *خط تراز فوکودا مدل :EK118 R   دارای 2 خط قائم و افق   *خط تراز لیزری فوکودا مدل:FDG 232 R         دارای 5نقطه و 2خط قائم و افق